MARANATA !!!

MARANATA !!!

Wednesday, November 22, 2017

A word in season – A Thanksgiving Psalm

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce


A word in season – A Thanksgiving Psalm

Brethren, a happy happy Thanksgiving to you! May we praise the Lord more and more as He leads us to our desired haven – heaven!

Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord!

Psalm 107 

NKJV

Thanksgiving to the Lord for His Great Works of Deliverance

107 Oh, give thanks to the Lord, for He is good!
For His mercy endures forever.
Let the redeemed of the Lord say so,
Whom He has redeemed from the hand of the enemy,
And gathered out of the lands,
From the east and from the west,
From the north and from the south.
They wandered in the wilderness in a desolate way;
They found no city to dwell in.
Hungry and thirsty,
Their soul fainted in them.
Then they cried out to the Lord in their trouble,
And He delivered them out of their distresses.
And He led them forth by the right way,
That they might go to a city for a dwelling place.
Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness,
And for His wonderful works to the children of men!
For He satisfies the longing soul,
And fills the hungry soul with goodness.
10 Those who sat in darkness and in the shadow of death,
Bound in affliction and irons—
11 Because they rebelled against the words of God,
And despised the counsel of the Most High,
12 Therefore He brought down their heart with labor;
They fell down, and there was none to help.
13 Then they cried out to the Lord in their trouble,
And He saved them out of their distresses.
14 He brought them out of darkness and the shadow of death,
And broke their chains in pieces.
15 Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness,
And for His wonderful works to the children of men!
16 For He has broken the gates of bronze,
And cut the bars of iron in two.
17 Fools, because of their transgression,
And because of their iniquities, were afflicted.
18 Their soul abhorred all manner of food,
And they drew near to the gates of death.
19 Then they cried out to the Lord in their trouble,
And He saved them out of their distresses.
20 He sent His word and healed them,
And delivered them from their destructions.
21 Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness,
And for His wonderful works to the children of men!
22 Let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving,
And declare His works with rejoicing.
23 Those who go down to the sea in ships,
Who do business on great waters,
24 They see the works of the Lord,
And His wonders in the deep.
25 For He commands and raises the stormy wind,
Which lifts up the waves of the sea.
26 They mount up to the heavens,
They go down again to the depths;
Their soul melts because of trouble.
27 They reel to and fro, and stagger like a drunken man,
And are at their wits’ end.
28 Then they cry out to the Lord in their trouble,
And He brings them out of their distresses.
29 He calms the storm,
So that its waves are still.
30 Then they are glad because they are quiet;
So He guides them to their desired haven.
31 Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness,
And for His wonderful works to the children of men!
32 Let them exalt Him also in the assembly of the people,
And praise Him in the company of the elders.
33 He turns rivers into a wilderness,
And the watersprings into dry ground;
34 A fruitful land into barrenness,
For the wickedness of those who dwell in it.
35 He turns a wilderness into pools of water,
And dry land into watersprings.
36 There He makes the hungry dwell,
That they may establish a city for a dwelling place,
37 And sow fields and plant vineyards,
That they may yield a fruitful harvest.
38 He also blesses them, and they multiply greatly;
And He does not let their cattle decrease.
39 When they are diminished and brought low
Through oppression, affliction, and sorrow,
40 He pours contempt on princes,
And causes them to wander in the wilderness where there is no way;
41 Yet He sets the poor on high, far from affliction,
And makes their families like a flock.
42 The righteous see it and rejoice,
And all iniquity stops its mouth.
43 Whoever is wise will observe these things,
And they will understand the lovingkindness of the Lord.

Why Is Thanksgiving Always on a Thursday?

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

Every year, Thanksgiving is celebrated on the fourth Thursday of November. Though the alliteration “Thanksgiving Thursday” is very catchy, it isn’t the reason why Thanksgiving is on the fourth Thursday of November. Before this became the official date of the national holiday, the original date was celebrated on November 26th. George Washington is responsible for establishing this date in 1789, when he issued the first Thanksgiving proclamation by the federal government. Many states and people were still unfamiliar with Thanksgiving by 1817, so magazine editor Sarah Josepha Hale started a writing campaign to pressure President Abraham Lincoln to establish Thanksgiving as a national holiday.

In 1863, after decades of writing, Hale finally encouraged Lincoln to declare Thanksgiving a national on on the last Thursday of November. The United States continued to celebrate Thanksgiving on that set date until 1939, when President Franklin D. Roosevelt moved the holiday a week earlier, hoping it would spur retail sales during The Great Depression. Roosevelt’s plan became known as “Franksgiving”, but it failed because many people opposed the idea. In 1941, Roosevelt reluctantly signed a bill making Thanksgiving the fourth Thursday of November for everyone in the United States

By Morgan Roger  |  Nov 17, 2017  |  Video

Wednesday, November 1, 2017

2017 NOIEMBRIE-4 FELURI DE MEDITATII-CUVINTE DE MANGAIERE,ZIDIRE,IMBARBATARE SI TREZIRE

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce

DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

Miercuri, 1 Noiembrie 2017

Og, împăratul Basanului, a ieșit împotriva noastră la luptă,el și  tot poporul său, la Edrei.Deuteronom 3.1

În timp ce Israel se pregătea să intre în țara promisă, Og, împăratul Basanului, i s-a împotrivit. El avea șaizeci de cetăți întărite, cu ziduri înalte, cu porți și încuietori. Og însuși era un uriaș, judecând după dimensiunile patului său. Poporul său stăpânea acel ținut, în pace și în siguranță. Dacă cineva le amenința pacea și teritoriul, erau gata să iasă la luptă. Din această cauză n-au vrut să-i lase pe israeliți să le traverseze țara.

Acest lucru ne amintește că cei care locuiesc pe pământ caută bunurile și lucrurile acestei lumi, pentru a le acumula și păstra pentru ei înșiși, așa cum făcea Og. Ei încearcă să-și întemeieze un loc confortabil, în care să trăiască în pace și în siguranță. Lucrurile acestui pământ sunt piedici serioase pentru progresul nostru spiritual și mulți au fost împiedicați de ele. Dacă înaintăm cu hotărâre pentru a intra în stăpânirea binecuvântărilor noastre din locurile cerești (Efeseni 1.3), lucrurile pământului se vor interpune imediat în calea noastră.

Aceste lucruri pământești sunt necesare pentru umblarea noastră pe acest pământ. Avem nevoie de hrană, de haine, de o locuință; trebuie să muncim pentru a ne întreține. Ele însă devin vrăjmași atunci când ocupă un loc nepotrivit, când suntem preocupați cu ele și când le dorim. Într-un astfel de caz, orice progres este imposibil. Biruința se obține prin renunțarea la orice dorință de a le avea, având încrederea că Tatăl nostru știe de ce avem nevoie(Matei 6.32), și prin administrarea cu credincioșie a acelor lucruri care nu sunt decât pentru puțin timp, preocupându-ne astfel doar cu Hristos. Doar atunci ne vor fi încredințate adevăratele bogății, care sunt ale noastre (Luca 16.10-13). DOMNUL ESTE APROAPE-GBV- NOIEMBRIE 2017

 A. Leclerc   

                                                              

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
Volumul IV-
Jean Koechlin

1 NOIEMBRIE
Romani 8.1-11

            O pace minunată succedă chinurile din capitolul 7. Vinovat — am înţeles că nu mai este acum nicio condamnare pentru mine: sunt în Hristos Isus, în siguranţă deplină. „Om nenorocitfără nicio putere de a face binele — am descoperit o putere numită: „legea Duhului de viaţă”, care mă eliberează de sub „legea păcatului”, adică de sub dominaţia sa. Acestea sunt cele două mari adevăruri pe care mi le-am însuşit prin credinţă.

            Cel mai îndemânatic sculptor, dispunând de cele mai bune unelte, nu va putea finisa nimic dintr-un lemn mâncat de carii. Dumnezeu este Maestrul cel bun, iar legea, această unealtă bună (cap. 7.12), care însă s-a dovedit slabă şi ineficace prin „carnea”noastră coruptă prin păcat (v. 3,7). Noi eram „în car­ne” (v. 9), obligaţi să lucrăm „potrivit” voii sale. De acum însă noi suntem în Hristos Isus,umblând potrivit Duhului

            Este adevărat că, deşi noi nu mai suntem „în carne”, carnea încă este în noi. Abia după ce am crezut, Duhul lui Dumnezeu a venit El însuşi să locuiască în noi ca adevăratul Stăpân al casei. Carnea, „omul cel vechi”, vechiul proprietar, nu mai este prezentă decât ca un locatar nedorit, închis într-o cameră. Nu mai are niciun drept, … însă trebuie ca eu să ve­ghez să nu-i deschid uşa.SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI-NOIEMBRIE (1)


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

NOIEMBRIE 2017

www.fundatiaseer.ro

1 NOIEMBRIE_NU TRECE LA FAPTE DACĂ NU Al PACE!

„Umblarea după lucrurile Duhului este … pace” (Romani 8:6)

Atunci când gândurile tale, faptele tale și planurile tale sunt aprobate de Dumnezeu, El le va confirma, dându-ți o „înștiințare” lăuntrică a acestui fapt (vezi 1 loan 2:20). Biblia spune: „Pacea Lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători” (Coloseni 3:15).Când ești condus de Dumnezeu, vei avea pace chiar și în mijlocul celor mai dificile circumstanțe. Pacea Lui este asemenea unui arbitru de tenis care hotărăște ce este „safe” (în teren) și ce este aut pentru tine. Ai grijă la pacea falsă. Uneori dorința ta de a face anumite lucruri va fi atât de puternică încât va produce o pace care vine din propriul tău entuziasm vizavi de acea idee. Pe măsură ce trece timpul, această pace falsă va dispărea și va ieși la lumină voia lui Dumnezeu care este adevărată. Deci, ai răbdare. Ca regulă, nu trebuie să te grăbești prea tare atunci când iei decizii importante. Biblia spune: „Umblarea după lucrurile Duhului este … pace.”Așadar, nu trece la fapte dacă pacea lăuntrică nu este o contrapondere la ceea ce crezi sau auzi. Nu trebuie să le explici altora de ce nu ai pace; firește, uneori nu știi de ce. Spune: „Simt că nu e înțelept să fac lucrul acesta deocamdată pentru că nu am pace.” Când ai pace, ai putere. Si încă ceva: Atunci când știi că ai auzit clar vocea lui Dumnezeu, fă tot ce-ți stă în putință pentru a-ți păstra pacea și nu te neliniști.CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI – NOIEMBRIE 2017

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

                                 SĂMÂNŢA BUNĂ

Miercuri, 1 Noiembrie 2017

Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are …Proverbe 16.22

Afirmaţii

„Cei ce nu cred într-o altă lume sunt morți în această viață.“

J. W. Goethe, poet german

„Eu mă bazez pe ceva sigur. Eu știu că Răscumpărătorul meu este viu și, fiindcă El trăiește, și eu voi trăi.“Michael Faraday, fizician englez

„Dacă eu cred că există o altă viață, iar la moarte să presupunem că nu există, eu nu am pierdut nimic, în schimb, dacă eu cred că există și la moarte se adeverește că da, există, eu am câștigat totul, iar tu ai pierdut totul.“Blaise Pascal, scriitor francez

„Minunata organizare și armonie a universului nu poate să fi fost realizată decât conform planului unui Creator atotputernic. Aceasta este și rămâne unica mea convingere.“Isaac Newton, fizician englez

„Nu este de părerea ta cel ce te aprobă, ci cel ce te imită.“

Grigore Moisil, matematician român

„Toți se gândesc să schimbe lumea, dar nimeni nu se gândește să se schimbe pe sine.“Lev Tolstoi, scriitor rus SĂMÂNŢA BUNĂ-NOIEMBRIE

LUNA NOIEMBRIE 2017 TRIMITEM NUMAI CELE 4 FELURI DE  MEDITATII

CARE SANT NOI IN FIECARE AN

 CELELALTE 10– CLASICE- SE GASESC  POSTATE  IN TOATE LUNILE ANULUI TRECUT 2016 LA ADRESELE URMATOARE :

POT FI DESCARCATE  DEPOZITATE SI RETRIMISE DE ORICINE . NIMIC NU E COPYRIGHT, DACA LE PASTRATI ASA CUM LE LUATI  NEMODIFICATE SI CU  ADRESELE PROVINIENTEI LOR ORIGINALE,ACOLO  UNDE SANT MENTIONATE